Vælg en kompetent blikkenslager

30 January 2023 admin

Der opstår ofte forvirring, når det drejer sig om forskellen mellem en blikkenslager og en VVS-installatør. For den typiske dansker kan det være svært at skelne mellem vvs og blikkenslager. Er det blot to ord for noget, der ligner hinanden, eller er der virkelig noget, der adskiller dem?

Selv om begge erhverv indeholder lignende opgaver, adskiller de sig væsentligt fra hinanden med hensyn til deres arbejdsområde og ekspertise. Derfor bør kunderne forstå, at det kræver nøje overvejelse at ansætte en af de to fagfolk, da der er ekstreme forskelle mellem dem.

For at gøre det hele endnu mere kompliceret har VVS-installatører og blikkenslagere samme grunduddannelse. Den første del af deres uddannelse foregår på et generelt kursus, inden de vælger at specialisere sig yderligere inden for et bestemt område. I denne artikel vil vi besvare dette spørgsmål ved at se nærmere på, hvad der adskiller VVS-arbejde fra blikkenslagerarbejde.

image

Blikkenslageren arbejder udenpå huset – VVS’eren arbejder inden døre

Generelt er en blikkenslager specialiseret i udvendige opgaver som f.eks. beklædning og tagrender, mens VVS-installatører er ansvarlige for indvendig opvarmning/ventilation, vandforsyningssystemer og sanitetstjenester, herunder radiatorer, gulvinstallationer, toiletbeslag og meget mere.

Blikkenslageren arbejder med blik

En blikkenslager er en højt kvalificeret fagmand, der er specialiseret i blikkenslagerfaget – en betegnelse, der kommer af ordet blik. Blik er et vigtigt materiale, der bruges til at lave tagrender og dække samlinger omkring skorstene, altaner og tagvinduer. Når du henvender dig til en blikkenslager eller et VVS firma, vil de typisk have personale med ekspertise inden for begge områder ansat.

Det er vigtigt at definere opgaven og finde den rette fagmand til den, for selv om blikkenslagere og VVS’ere kan have nogle overlappende specialer, er de generelt specialiseret på forskellige områder. Mens en blikkenslagers hovedområde ligger udendørs, arbejder en VVS-installatør typisk omkring indendørs projekter – groft sagt.

Du kan læse mere, og få et skarpt tilbud på professionelt udført blikkenslagerarbejde i Ringkøbing, via hjemmesiden ryevad-henriksen.dk.

More articles