Få den bedste stressbehandling i Århus

05 July 2021 Astrid Pedersen

Stress er en tilstand, som skal tages meget alvorligt. Hvis du ikke reagerer på de stresssymptomer, som din krop udviser, når du er udsat for langvarigt hårdt pres, kan du risikere at blive rigtig syg.

Kronisk stress er hvert år skyld i rigtig mange indlæggelser og faktisk også dødsfald. Mennesker, som oplever kronisk stress igennem en længere periode, kan få skader på såvel kroppen som på de kognitive funktioner. Stress kan føre til livslang depression og kan være decideret invaliderende.

Derfor handler det om at få den rette behandling af stress. Ideelt set bør du altid selv søge at forebygge stress ved at være opmærksom på din krops signaler. Men er du havnet i en stress tilstand er alt håb ikke ude.

Al den stund du sørger for at handle hurtigt og komme i gang med en målrettet stress behandling kan du godt nå at rette op på tilstanden og forebygge de værste skader. Det gælder bare om at finde den rette behandling. Og her kan du med fordel vælge kropsterapi.

Hvad er kropsterapi?

Kropsterapi er en særlig form for behandling som inddrager såvel det fysiske som det psykiske og mentale aspekt af lidelser så som PTSD, stress, angst og depression.

En kropsterapeut tager udgangspunkt i den antagelse at alle vore oplevelser forankres i kroppen. Kroppen ”husker” så at sige alle stressende eller traumatiserende situationer og vil derfor reagere derpå.

Det er derfor at det er vigtigt at lytte til sin krop. Den kan nemlig fortælle én rigtig meget om hvornår man bør sætte grænser, og hvilke situationer man i videst muligt omfang bør undgå. Vælger du at ignorere kroppen vil den reagere med stress. Og så er det at du bør opsøge behandling hos en kropsterapeut.

Du kan få kropsterapeutisk behandling af stress i århus hos kropsterapeut Lisbeth Degn – book tid på lisbethdegn.dk.

More articles