Bliv sprutten kvit med en alkoholbehandling

05 January 2022 Astrid Pedersen

editorial

Er du alkoholiker, og vil du gerne vende skuden? Så bør du opsøge et misbrugscenter med henblik på professionel alkoholbehandling.

Hvordan forløber en effektiv alkoholbehandling?

Hvis en alkoholbehandling skal have langtids virkende effekt er et vigtigt at den udføres grundigt og helst over en længere periode. Det er nemlig ikke altid tilstrækkeligt blot at standse drikkeriet, for eksempel med en antabus behandling.

En sådan behandling er som oftest blot af midlertidig karakter. Og der er intet til hinder for at den misbrugsramte genoptager den dårlige vane efter at behandlingen er til ende.

På et professionelt misbrugscenter vil du som alkoholiker kunne få andet og mere end blot symptom behandling. Først og fremmest vil du kunne få hjælp til afrusning således at de abstinens symptomer, der optræder i forbindelse med afvænning, bliver så milde som muligt.

image

Alkohol abstinenser kan være rigtig voldsomme – og derfor er det meget vigtigt at du aldrig prøver at gennemgå afvænning på egen hånd. Hos et misbrugscenter vil du kunne gennemgå afrusning under overvågede forhold, og få behandling som kan lette abstinenserne til en vis grad.

Når alle giftstoffer er ude af kroppen og du er den fysiske afhængighed kvit vil du gennem intensiv terapi – i grupper såvel som på individuel basis – få mulighed for at komme helt til bunds i grundene til dit misbrug. Du vil få et nyt perspektiv på dig selv, og indse din svaghed over for alkohol og andre afhængigheds skabende substanser.

Efter omtrent fem uger vil du være klar til at genoptage et liv uden alkohol og afhængighed. Og du får samtidig mulighed for altid at tage kontakt til en misbrugskonsulent tilknyttet centeret når livet bliver for svært.

Lad Behandlingscenter Stien hjælp dig til et liv uden alkohol

Behandlingscenter Stien er et dansk misbrugscenter med en høj succes rate inden for alkoholbehandling. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/.

More articles